Bygdebladet's logotype

Bygdebladet

Local News · Randaberg, Norway
Description
Bygdebladet er en partipolitisk uavhengig lokalavis for kommunene Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og Finnøy.

Avisen utkommer ukentlig med et opplag i underkant av 4.000. Vi tilbyr en bedre dekning av kommunens hustander enn distriktets to dagsaviser.

Med jevne mellomrom distribuerer vi avisen til alle husstander i en eller alle tre kommunene og til nærliggende områder, som Tasta og Kvernavik. Det skjer blant annet i forkant av store arrangementer som vår- og høstmarken, Rennesøydagen, julenummer, m.v.
Bygdebladet har som mål å være den primære lokale nyhets-, kultur- og debatt-formidler for alle med tilknytning til i de tre kommunene.

Avisen skal ha åpne dører mot lokalsamfunnet og formidle stort og smått som opptar leserene. Den skal være et forum for debatt og bidra til å sette ting på dagsordenen. Bygdebladet skal gjennom sin profilering bidra til å styrke innbyggerenes identitet og lokaltilhørighet.

Redaksjonen arbeider etter «Vær varsom» plakaten og følger presse-etiske retningslinjer.

Annonseavdelingen vil drive en markedsrettet virksomhet der annonsørers behov alltid står i sentrum, og der høy forretningsmoral settes i fokus.

Vi samarbeider med næringslivet og utformer effektiv tilpasset annonsering som gir dem salgseffekt.

Avisen skal være i postkassen på utgivelsesdagen (torsdager) før klokken 16:00.

Bygdebladet Randaberg og Rennesøy er en del av Nordsjø Media AS.
Click the button on products to create an inquiry